Soms lukt het niet om een professional account aan te maken. Ook al heb je de rol van applicatiebeheerder. Lees hieronder wat de meest voorkomende oorzaken zijn en hoe je dit kunt oplossen.

Ik krijg de melding dat er al een gebruiker bestaat met het e-mailadres.

Het is een voorwaarde binnen Minddistrict dat elk account aangemaakt wordt met een uniek e-mailadres. Of het nu een professional account of een client account is maakt niet uit. Dit e-mailadres moet een geldig en bestaand e-mailadres zijn. Voor het aanmaken van een nieuw wachtwoord, deblokkeren van een account, etc, wordt namelijk een e-mail verzonden naar het e-mailadres. Deze e-mails moet de gebruiker ten alle tijden kunnen ontvangen en beheren.Wanneer je de melding krijgt dat een e-mailadres al bestaat in het platform dan is dat ook echt zo.
Zoek dan  in het platform waar het e-mailadres al voorkomt:

  • zoek op actieve én inactieve accounts
  • zoek bij de professional accounts én de cliëntaccounts. Heb je geen toegang tot de cliëntaccounts? Lees dan verder onder de schermafbeelding.

Maak gebruik van de filters die je hiervoor hebt (in de linker kolom)Kun je het account niet vinden of heb je geen toegang tot cliëntaccounts? De persoon met de rol data-officer kan exports uitdraaien van de cliënten en professionals. De applicatiebeheerder kan eventueel hierover contact opnemen met de data-officer. De data-officer kan aangeven waar het account zich in het platform bevindt en of het account (in)actief is. Zo nodig kan de secretaresse van het platform het account activeren of koppelen aan een andere hulpverlener.

Is er geen data-officer? Ga voorzichtig om met het toekennen van deze rol aan jezelf of een collega. De data-officer heeft toegang tot de gegevens van alle data binnen het platform en daarmee ook tot privacygevoelige informatie.

Ik zie geen knop 'Toevoegen' of de melding 'Sommige accountdetails kunnen niet gewijzigd worden,...'

Probeer je een professional account toe te voegen en zie je geen knop 'Toevoegen'? Terwijl je wel de rol van applicatiebeheerder hebt? Professional accounts worden dan via een extern systeem, bijv. een EPD, aangemaakt.  Het aanmaken én het wijzigen van de accounts gebeurt dan in het externe systeem. Via een integratie worden de gegevens in het Minddistrict platform aangemaakt/aangepast.


Wil je gegevens aanpassen in een bestaand professional account en krijg je de melding 'Sommige accountdetails kunnen niet gewijzigd worden, omdat deze door een extern systeem beheerd worden.'? Dat betekent dat het account door het externe systeem is aangemaakt. Om geen discrepanties te krijgen tussen het externe systeem en het Minddistrict platform is het wenselijk om de gegevens in het externe systeem aan te passen.In de configuratie 'Professionals details' wordt dit bepaald.

Je kunt in deze configuratie kiezen tussen drie instellingen wat betreft handmatige aanpassingen en een externe integratie: 

  • Nooit handmatige aanpassingen toestaan: Accounts kunnen niet worden aangepast. Het externe systeem bepaalt de gegevens in het account. 
  • Beveilig extern beheerde accounts: Dit is de standaardinstelling. Accounts die zijn aangemaakt vanuit een extern systeem, kunnen niet worden aangepast. Accounts die in het Minddistrict platform zelf zijn aangemaakt kun je wel aanpassen.
  • Altijd handmatige aanpassingen toestaan (en zelfs als dat extern beheerde accounts overschrijft): Accounts kunnen altijd worden aangepast zelfs als die via een integratie zijn aangemaakt.
Maak je gebruik van een koppeling om accounts aan te maken? Wijzig deze instelling dan tijdelijk en alleen als er echt geen andere optie is. Zet de instelling meteen daarna weer terug naar de oorspronkelijke setting. Anders kan er discrepantie ontstaan tussen de verschillende systemen. Dat kan weer tot foutmeldingen leiden.

Ik zie geen knop om een professional account te verwijderen

Dat klopt. Het is niet mogelijk om een professional account te verwijderen. Doordat hulpverleners bijv. gesprekken hebben met cliënten of feedback geven is dat data die ook in een cliëntaccount zit. Stel dat je het account van een professional verwijdert, dan worden ook die gegevens in het cliëntaccount verwijdert. Ook als tools nog begeleidt worden door een professional geeft dit fouten in het cliëntaccount. Door een account te verwijderen staan die ineens op onbegeleid.

Het dossier van de cliënt is dan niet meer compleet en die zal informatie, als feedback of chats, missen.

Wel kun je professional accounts deactiveren. Hierdoor komen deze niet terug in zoekacties. Tenzij je zoekt op 'inactieve accounts of 'actieve en inactieve accounts'