Mogelijk vraagt de servicedesk naar de URL van het platform in een gesprek over jouw vraag of verzoek. Of is een ID nodig om je verder te helpen, bijvoorbeeld het ID van een account of een tool.


 Platform URL vinden 

De URL (Uniform Resource Locator) is het webadres van het platform. De URL vind je in de adresbalk van de browser. Dit adres kun je kopiëren en mailen naar de servicedesk. Hierdoor weten wij zeker om welk platform het gaat.


 ID's van accounts, tools of gesprekken vinden 

Modules (en andere tools), gesprekken, cliënten- en professional accounts hebben een uniek, geanonimiseerd platform ID. Bij storingen, bugs of andere relevante issues vraagt de servicedesk regelmatig om deze ID's. Je vindt ze altijd terug in de URL.

Bij Minddistrict mogen wij nooit gegevens van cliëntaccounts ontvangen. We werken altijd met deze geanonimiseerde ID's.  Ook voor het zoeken in logs of het reproduceren van bugs etc. zijn de ID's een belangrijke bron.

Kopieer altijd het hele adres uit de adresbalk en niet alleen het ID. Op die manier weet de servicedesk ook op welk platform je aan het werk bent.


Module ID (of andere tools)

Modules of andere tools, zoals bijvoorbeeld een vragenlijsten of dagboeken, hebben een uniek ID. Dit ID vind je in de catalogus en nooit via een client- of professional account.

  1. ga naar de catalogus
  2. zoek de betreffende tool
  3. open de toolZodra je de betreffende tool opent in de catalogus zie je het ID in de adresbalk.

 

screenshot van ID in adresbalk


Kopieer het hele adres. Dan weten wij op welk platform je aan het werk bent.


Cliënt ID

Elk cliëntenaccount krijgt in Minddistrict een uniek, geanonimiseerd platform ID. Soms maken organisaties gebruik van een intern cliënt ID, zoals bij een koppeling met een EPD. Dit interne ID is niet geschikt om naar Minddistrict te sturen. 


De hulpverlener of secretaresse heeft toegang tot de gegevens van cliënten. Zij kunnen het cliëntdossier openen op moment dat het ID nodig is.Zodra de professional het account opent komt deze op het Dashboard van de cliënt terecht. Op deze pagina staat het ID in de adresbalk.  Aan het ID gaat altijd een '/c/' vooraf ten teken dat het om een cliënt gaat.Professional ID

Een professional account krijgt in Minddistrict een uniek, geanonimiseerd platform ID. Soms maken organisaties gebruik van een intern professional ID. Dit interne ID is meestal niet geschikt om naar Minddistrict te sturen.  Alleen in het geval van een integratie vragen we soms het interne ID van een professional.


Je eigen professional ID vind je onder 'Profiel'.


Op deze pagina vind je jouw professionele details. Kopieer het hele adres (URL én ID). Aan het ID gaat altijd '/p/' vooraf ten teken dat het om een professional account gaat.


screenshot van ID in adresbalk

Zoek je het ID van een collega?

  1. Ga naar de tab 'Professionals'
  2. Zoek op de juiste persoon
  3. Open het account. Op deze pagina kun je de hele URL (inclusief het ID) kopiëren

ID van een gesprek

Alle gesprekken hebben een uniek en geanonimiseerde ID. Dit ID staat in de adresbalk zodra je het betreffende gesprek opent. Het ID van het gesprek staat achter 'conversations/' in de URL. Kopieer de hele URL om door te sturen naar de servicedesk.