Het is niet mogelijk om berichten te verwijderen. Alleen het hele gesprek waarin een verkeerd bericht is verzonden kan worden verwijderd.


Let op: Het verwijderen van een gesprek kan alleen uitgevoerd worden door de ontwikkelaars van Minddistrict. Aan het verwijderen van een gesprek zijn kosten verbonden.


De privacy van cliënten dient te alle tijden te worden gewaarborgd. Maar het kan natuurlijk gebeuren dat een hulpverlener per ongeluk privacy gevoelige informatie stuurt naar de verkeerde cliënt. Wat is er nodig in deze situatie?

  • Het is zaak dat er snel gehandeld wordt. Je kunt de hulpverlener vragen het account waar de verkeerde informatie terecht is gekomen tijdelijk te deactiveren. Op deze manier voorkom je dat de cliënt inlogt en de informatie leest.   
  • Alleen ontwikkelaars van Minddistrict hebben de mogelijkheid om gesprekken te verwijderen. Om dit verzoek te kunnen voltooien hebben we de volgende informatie nodig: Gesprek ID, platform URL en de tijd + datum van verzending, zo exact mogelijk. De hulpverlener kan deze informatie aanleveren.
  • Neem vervolgens contact op met de Minddistrict servicedesk.
  • De Minddistrict servicedesk vraagt om een akkoord van de kosten en om een bevestiging of het duidelijk is dat het gehele gesprek wordt verwijderd (niet enkel het bericht of bijlage).
  • Als we de bevestigingen, gespreks ID, Platform URL en timestamp hebben ontvangen, verwijderen we het gesprek zo spoedig mogelijk. Je ontvangt een bevestiging van verwijdering. Het account van de cliënt kan dan weer geactiveerd worden.