Probeer je een account toe te voegen of te wijzigen maar lukt dit niet? Dan is sprake van een extern systeem die ervoor zorgt dat er binnen Minddistrict geen wijzigen gemaakt kunnen worden. Wanneer het Minddistrict platform is gekoppeld aan een extern systeem, zoals bijvoorbeeld een EPD, kunnen details uit het EPD worden overgenomen in een Minddistrict professional- en/of cliëntaccount. Om geen discrepanties te krijgen tussen het externe systeem en het Minddistrict platform kan het wenselijk zijn om vanuit Minddistrict geen gegevens te kunnen aanpassen. De gegevens kunnen dan in het externe systeem worden aangepast


Applicatiebeheerders kunnen deze configuratie aanpassen. De configuratie vind je bij 'Configuratie' > 'Cliëntdetails' of 'Professional details'. 
Applicatiebeheerders kunnen kiezen tussen drie instellingen wat betreft handmatige aanpassingen in een externe integratie: 

  • Nooit handmatige aanpassingen toestaan: Cliëntgegevens kunnen niet worden aangepast. Het externe systeem bepaalt de gegevens van het cliëntenaccount. 
  • Beveilig extern beheerde accounts: Dit is de standaardinstelling. Cliëntenaccounts die zijn aangemaakt vanuit een extern systeem, kunnen niet worden aangepast. Aangemaakte accounts binnen het Minddistrict platform zijn wel aan te passen.
  • Altijd handmatige aanpassingen toestaan (en zelfs als dat extern beheerde accounts overschrijft): Deze instelling kan door de applicatiebeheerders apart worden geconfigureerd voor cliëntaccounts en professionele accounts. Accounts kunnen worden aangepast.