INHOUDSOPGAVE


In het Minddistrict platform heb je één of meerdere rollen. Elke rol heeft bepaalde rechten in het Minddistrict platform. De rollen vallen onder een groep.


Reguliere groepen


  • Applicatiebeheerder: Mag het platform configureren en mag professionals een account geven. Ziet geen cliëntgegevens.
  • Data analist: Heeft toegang tot data exports zonder cliëntgegevens .
  • Data officer: Heeft toegang tot data exports inclusief cliëntgegevens.
  • Hulpverlener: Mag cliënten aan zijn caseload toevoegen, mag contact met deze cliënten opnemen, mag gekoppelde accounts deactiveren, tools begeleiden en feedback geven.
  • Supervisor: Heeft ‘read only’ toegang tot de dossiers van cliënten waarvoor hij supervisor is.
  • Secretaresse: Mag aanmeldingen verwerken. Mag voor alle cliënten NAW gegevens inzien. Mag voor alle cliënten tools klaarzetten en daar een hulpverlener aan koppelen. Ziet geen inhoud in de tools. De secretaresse kan accounts activeren of deactiveren. Verder kan er een gesprek met de cliënt worden gestart.
  • Cliënt: Heeft inzage in eigen dossier. De cliënt kan contact opnemen met de gekoppelde hulpverlener(s). De cliënt kan een naasten toevoegen.
  • Naasten: Heeft contact met de cliënt. Naasten kan door de cliënt toegevoegd worden aan gesprekken met gekoppelde hulpverlener(s). Hulpverleners kunnen naasten niet zien in platform, mits uitgenodigd door een cliënt in een gesprek. De naasten kan tools maken vanuit zelfhulpcatalogus. Tools kunnen niet door anderen worden toegewezen aan de naasten. De cliënt en de naasten kunnen elkaars tools niet inzien.   


Let op: Wees je ervan bewust dat een data-officer alle in het platform aanwezige privacy-gevoelige informatie kan exporteren, bewerken, verspreiden en opslaan. Ga zeer zorgvuldig om met het toewijzen aan deze groep!


CMS groepen


Als er gebruik wordt gemaakt van het CMS zijn er een aantal CMS groepen:

  • Editor: Mag documenten en templates maken.
  • Release manager: Mag documenten en templates releasen.