In het Minddistrict platform heb je één of meerdere rollen. Elke rol heeft bepaalde rechten in het Minddistrict platform. De rollen vallen onder een groep.


Reguliere groepen


  • Applicatiebeheerder: Mag het platform configureren en mag professionals een account geven. Ziet geen cliëntregistratiegegevens.
  • Data analist: Ziet alleen data zonder cliëntgegevens .
  • Data officer: Ziet alle data inclusief cliëntgegevens.
  • Hulpverlener: Mag cliënten aan zijn caseload toevoegen, mag contact met deze cliënten opnemen, mag gekoppelde accounts deactiveren, tools begeleiden en feedback geven.
  • Supervisor: Heeft ‘read only’ toegang tot de dossiers van cliënten waarvoor hij supervisor is.
  • Secretaresse: Mag aanmeldingen verwerken. Mag voor alle cliënten NAW gegevens inzien. Mag voor alle cliënten tools klaarzetten en daar een hulpverlener aan koppelen. Ziet geen inhoud in de tools. De secretaresse kan accounts activeren of deactiveren.
  • Cliënt: Heeft inzage in eigen dossier. De cliënt mag zijn NAW gegevens aanpassen. De cliënt kan contact opnemen met de gekoppelde hulpverleners. De cliënt kan een naasten toevoegen.


CMS groepen


Als er gebruik wordt gemaakt van het CMS zijn er een aantal CMS groepen:

  • Editor: Mag documenten en templates maken.
  • Programmer: Mag berekeningen maken en mag op een aantal plekken in het CMS bij de ruwe code van een document of template komen.
  • Release manager: Mag documenten en templates releasen.