Onder de tab ´professionals´ vind je de professionals die aan het platform zijn toegevoegd.



Klik op de naam om het overzicht van de professional te openen.



Aanpassen


Hier heb je de mogelijkheid om de gegevens van de professional aan te passen. Je kunt hier een profielfoto uploaden. Daarnaast heb je hier de mogelijkheid om een professional een (extra) rol toe te kennen onder 'Groepen'



Alleen de applicatiebeheerder heeft het recht om andere professionals een (extra) rol toe te wijzen.


Deactiveren


Wanneer een professional gedeactiveerd is kan hij niet langer inloggen. Gegevens van de professional en diens eventuele cliënten blijven wel bewaard. Deactiveren/ (opnieuw)activeren doe je door in het profiel van de behandelaar te klikken op ´Deactiveren´ of ‘Activeren’.


Verstuur welkomstmail opnieuw


Hier heb je de mogelijkheid om de welkomstmail nogmaals te versturen. De professional ontvangt dan een e-mail met daarin een knop om een wachtwoord aan te maken. De knop in de e-mail is 7 dagen geldig.


Gesprekken


Start een (videobel)gesprek.


Afwezigheidsbericht


Stel hier een afwezigheidsbericht voor een professional in. Wanneer je het afwezigheidsbericht aanvinkt, wordt het bericht zichtbaar voor andere gebruikers.