Het kan zijn dat de servicedesk vraagt naar de URL van het platform waarover je een vraag hebt gesteld of een verzoek over hebt ingediend. 


De URL (Uniform Resource Locator) is het webadres van het platform. Je vindt de URL in de adresbalk van de browser. Dit adres kun je kopiëren. Hieruit kan de servicedesk aflezen om welk platform het gaat.


Ook kun je hier de unieke en geanonimiseerde platform ID's in teruglezen. Klik hier hoe je die kunt vinden.