Deze configuratie is standaard beschikbaar


INHOUDSOPGAVEToestaan van wijzigingen


Wanneer het Minddistrict platform is gekoppeld aan een extern ssyteem, zoals bijvoorbeeld een EPD, kunnen professionaldetails uit het EPD worden overgenomen in een Minddistrict professionalaccount. Om geen discrepanties te krijgen tussen het externe systeem en het Minddistrict platform kan het wenselijk zijn om vanuit Minddistrict geen professionalgegevens te kunnen aanpassen. Hierdoor vervalt de functie voor professionals om de gegevens handmatig te wijzigen.


Applicatiebeheerders kunnen kiezen tussen drie instellingen wat betreft handmatige aanpassingen in een externe integratie: 

  • Nooit handmatige aanpassingen toestaan: Professionalgegevens kunnen niet worden aangepast. Het externe systeem bepaalt de gegevens van het professionalaccount. 
  • Beveilig extern beheerde accounts: Dit is de standaardinstelling. Professionalaccounts die zijn aangemaakt vanuit een extern systeem, kunnen niet worden aangepast. Aangemaakte accounts binnen het Minddistrict platform zijn wel aan te passen.
  • Altijd handmatige aanpassingen toestaan (en zelfs als dat extern beheerde accounts overschrijft): Deze instelling kan door de applicatiebeheerders apart worden geconfigureerd voor cliëntaccounts en professionele accounts. Accounts kunnen worden aangepast.


Verplicht veld voor 'Professional ID


Stel hier in of het verplicht is om een professional ID in te voeren als een nieuwe professional wordt aangemaakt. Als je deze optie UIT laat staan (standaard instelling), dan is het veld ‘Professional ID’ een optioneel veld bij het aanmaken van een professional account.


Het is raadzaam om deze instelling AAN te zetten op het moment dat er een koppeling met een extern systeem is (bijvoorbeeld een delegated logon koppeling).