Deze configuratie is standaard beschikbaar


INHOUDSOPGAVE


Standaard veldenWanneer een cliëntaccount wordt aangemaakt (door een professional of door een cliënt zelf via een aanmelding) wordt er een dossier aangemaakt met cliëntdetails. Dit formulier bevat een aantal standaard velden. Het formulier kan via deze configuratie worden aangevuld met andere velden.


Het formulier dat gebruikt wordt door professionals bevat standaard de volgende velden:De reguliere aanmelding bevat standaard de volgende velden:De anonieme aanmelding bevat standaard de volgende velden:Toestaan van wijzigingen


Wanneer het Minddistrict platform is gekoppeld aan een extern systeem, zoals bijvoorbeeld een EPD, kunnen cliëntdetails uit het EPD worden overgenomen in een Minddistrict cliëntenaccount. Om geen discrepanties te krijgen tussen het externe systeem en het Minddistrict platform kan het wenselijk zijn om vanuit Minddistrict geen cliëntgegevens te kunnen aanpassen. Hierdoor vervalt de functie voor professionals en cliënten om de gegevens van een cliëntenaccount handmatig te wijzigen.


Applicatiebeheerders kunnen kiezen tussen drie instellingen wat betreft handmatige aanpassingen in een externe integratie: 

  • Nooit handmatige aanpassingen toestaan: Cliëntgegevens kunnen niet worden aangepast. Het externe systeem bepaalt de gegevens van het cliëntenaccount. 
  • Beveilig extern beheerde accounts: Dit is de standaardinstelling. Cliëntenaccounts die zijn aangemaakt vanuit een extern systeem, kunnen niet worden aangepast. Aangemaakte accounts binnen het Minddistrict platform zijn wel aan te passen.
  • Altijd handmatige aanpassingen toestaan (en zelfs als dat extern beheerde accounts overschrijft): Deze instelling kan door de applicatiebeheerders apart worden geconfigureerd voor cliëntaccounts en professionele accounts. Accounts kunnen worden aangepast


Configureerbare velden in het cliëntdossier


Naast de standaardvelden in de verschillende formulieren zijn er een aantal velden die configureerbaar zijn:


  • Verplicht geboortedatum: Je kunt het verplicht stellen dat cliënten hun geboortedatum invoeren.
  • Cliënt ID: Dit is een open tekstveld, dat vraagt naar een ID van de cliënt. Dit is in de meeste gevallen het cliëntnummer uit het EPD. Deze code dient per cliënt uniek te zijn. Je kunt er voor kiezen dit veld verplicht te maken.
  • Dwing een uniek ID voor alle gebruikers af: In theorie is het mogelijk dat een gebruiker zowel als cliënt als hulpverlener aan het platform wordt toegevoegd (denk aan ervaringsdeskundigen). Op het moment dat deze optie geactiveerd wordt dient er bij beide accounts sprake te zijn van een uniek ID (naast een uniek e-mailadres).
  • BSN: Dit is een veld waar de zogenaamde 11-proef achter zit, waarmee gecontroleerd wordt of er sprake is van een valide BSN (NIET of het BSN van deze cliënten is). Je kunt er voor kiezen dit veld verplicht te maken.
  • Telefoonnummer: Dit is een numeriek veld. Je kunt er voor kiezen dit veld verplicht te maken.
  • Verplicht labels: Je kunt het verplicht stellen om een label te definiëren.